Son Haberler
Anasayfa / SQL SERVER / Sql Fonksiyonlar / sql distinct join

sql distinct join

sql distinct join

 

Sql Northwind veritabanında aşağıdaki kullanım örneklerine göre kullanabilirsiniz.

 

 

select productID,ProductName , UnitPrice
from products
where UnitPrice > all
(select UnitPrice from products where categoryID=2)

select * from products

select distinct(ProductID) from [order details]

select OD.*,P.CategoryID
from [order details] OD inner join Products P
on OD.ProductID = P.ProductID
where P.CategoryID=2 and OD.OrderID between 10250 and 10300

select OD.*
from [order details] OD join (select ProductID from Products where categoryID=2) as P
on OD.ProductID = P.ProductID
where OD.OrderID between 10250 and 10300

declare @sayi int

–set @sayi = select count(*) from products where UnitsInStock < 5
select @sayi = count(*) from products where UnitsInStock < 5

select @sayi
if @sayi > 0
begin
select * from products where UnitsInStock < 5
end
else
select ‘Kritik bir durum yok’
———————————————————————
if(select count(*) from products where UnitsInStock < 5) > 0
begin
select * from products where UnitsInStock < 5
end
else
select ‘Kritik bir durum yok’
———————————————————————-
if exists (select top 1 ProductID from products where UnitsInStock < 5)
begin
select * from products where UnitsInStock < 5
end
else
select ‘Kritik bir durum yok’

select ProductID,ProductName
from products
where exists (
select P.ProductID
from products p left outer join [order details] OD
on p.productID = OD.ProductID
where OD.ProductID is null
)

declare @max money

select @max = max(unitprice)
from products
where categoryID = 3

select @max

select * from products
where unitprice > @max

— kategori id 3 olan ürenlerden kaç adet satılmış
declare @categoryid int
set @categoryid = 10

if exists (select top 1 categoryID from products where categoryID = @categoryid)
begin
select count(*)
from [Order Details] OD join Products P
on OD.ProductID = p.ProductID
where p.categoryID = @categoryid
end
else
begin
select ‘categoryID = ‘ + convert(varchar,@categoryid) + ‘ olan bir kategori yok!!!’
select ‘KATEGORILER’
select distinct(categoryID) from products
end
select * from [Order Details] select top 3 * from products
select 0.0 as Discount
union all
select 0.10
union all
select 0.20
union all
select 0.30
select p.ProductID,Discount * 100 as ‘Discount’,
P.UnitPrice * ( 1-discount) as ‘Price’
from products p cross join
(select 0.0 as Discount
union all
select 0.10
union all
select 0.20
union all
select 0.30) as D
where p.productID = 10
select * from ogretmenler
select * from ogrenciler

select Adi , Soyadi from ogretmenler
union all
select Adi , Soyadi from ogrenciler
select * from ogrenciders

select O.Adi , O.Soyadi ,D.DersAdi ,OD.Notu,
case when Notu between 85 and 100 then ‘*****’
when notu between 70 and 84 then ‘****’
when notu between 50 and 69 then ‘***’
when notu between 25 and 49 then ‘**’
when notu between 10 and 24 then ‘*’
else ‘–‘ end as ‘Durum’
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID

select OrderID,ProductID,(UnitPrice * Quantity) * ( 1 – Discount) as ‘Price’,Discount
from [order details] compute sum((UnitPrice * Quantity) * ( 1 – Discount)),AVG(Discount)

select sum((UnitPrice * Quantity) * ( 1 – Discount)),AVG(Discount)
from [order details]

select top 5 with ties O.Adi , O.Soyadi ,D.DersAdi ,OD.Notu,
case when Notu between 85 and 100 then ‘*****’
when notu between 70 and 84 then ‘****’
when notu between 50 and 69 then ‘***’
when notu between 25 and 49 then ‘**’
when notu between 10 and 24 then ‘*’
else ‘–‘ end as ‘Durum’
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID
where D.DersAdi is not null and OD.Notu is not null
order by OD.Notu desc

select D.DersAdi ,OD.Notu
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID
where D.DersAdi is not null and OD.Notu is not null
group by OD.Notu,D.DersAdi
with rollup

select D.DersAdi ,OD.Notu
from OgrenciDers OD right join ogrenciler O
on OD.OgrenciID = O.OgrID
left join Dersler D
on OD.DersID = D.DersID
where D.DersAdi is not null and OD.Notu is not null
group by D.DersAdi,OD.Notu
with cube

Hakkında karyelist

Ayrıca Buna Bakabilirsiniz

SQL Server: Login failed for User ‘NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

SQL Server: Login failed for User ‘NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON’ Merhaba bu hata www.sqlogren.com sitesindeki en …

Bir yorum

  1. Geribildirim: Sql Dersleri | sql ders

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir